DAIO PAPER CORPORATION


AYDINLATMA METNİ VE WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Daio Paper Corp. İrtibat bürosu
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 201 Levent Loft Blok-A D:107 Şişli, İstanbul/Türkiye

Daio Paper Corp. İrtibat bürosu (“Şirket/Daio”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem verilmektedir. Kullanımınıza açtığımız web sitemiz vasıtasıyla sizlere hizmet ve bilgi vermek, bunun yanında hizmetlerimizi geliştirebilmek adına siz müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anlatarak, sizleri aydınlatmak  istiyoruz.

KVKK uyarınca, Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işleme amacına göre KVKK kapsamında;

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde  hukuka ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, gerektiğinde güncelliği aktive ederek, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek siz müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek şekilde, hukuka uygun bir şekilde işlenecektir.

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, her halükârda kişisel verilerin işlenmesindeki meşru amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre kadar işlenmektedir.

     1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanız uyarınca işlenmektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen bazı istisnai hallerde kişisel verileriniz açık rızaya dayanmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenebilir. Ayrıca katıldığınız kampanyalar gibi vasıtalarla tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında ilgili amaca uygun şekilde, izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Şirketimiz kural olarak açık rızanızın alınması ile, kişisel verilerinizi (i) ilgili pazarın daha iyi tanınması, analiz edilmesi ve portföyümüzün geliştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, (ii) internet reklamcılığı, targeting ve re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihleriniz dikkate alınarak ticari tekliflerde bulunulması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek belirlenmesi, gerekirse geliştirilmesi ve tanıtılması, (iii) satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (iv) Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, (v) bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; (vi) iş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi, (vii) İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, İnternet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitesinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi ve size özel ürünlerin sunulması ve (viii) elektronik ticari iletilerin (kampanya, tanıtım dokümanları, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları vb. gibi) gönderimi gibi ticari amaçlar ile işlenmektedir.

     2.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla (i) teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve diğer ifa yardımcılarımıza  sunduğumuz hizmet  amacı doğrultusunda, (ii) denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara ilgili mevzuatların çerçevesinde (iii) teknik, idari ve diğer alanlarda işbirliğinde bulunduğumuz yurt içinde ya da yurt dışında bulunan bağlı şirketlerimize ve iştiraklerimize, yurt içi ve yurtdışına aktarılabilecektir. Global bir şirket olarak depolama, hosting, bulut bilişim, çağrı merkezi gibi hizmetlerinin yurt dışından alınması gereği yapılacak veri aktarımlarının ya da diğer aktarımların yurt dışına güvenli olmayan ülkelere veri aktarımını zorunlu kılarsa, ilgili tüm yasal kurallara uygun olmak ve gerekli izin ve taahhütlerin alınması kaydı ile söz konusu ülkelere aktarım da mümkün olabilecektir.  

     3.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’dan Doğan Hakları


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
     4.KVKK’dan Doğan Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza iletilmesinde İzlenecek Yol


KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle)  Daio’nun Istanbul’da bulunan irtibat bürosunun 0212 279 03 30 numaralı telefon hattına ya da “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 201 Levent Loft Blok-A D:107 Şişli, İstanbul/Türkiye” adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit edici belgeleri bizzat “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 201 Levent Loft Blok-A, D:107, Şişli, İstanbul/Türkiye” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Tarafımızca kimlik tespiti yapılarak talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Bu çerçevede noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.
İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI1.Giriş:Daio Paper Corporation İrtibat Bürosu (bundan böyle kısaca "Daio" olarak anılacaktır) tarafından işletilen https://www.goonbebekbezi.com/ internet sitesini (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanmadan önce lütfen işbu kullanım koşullarını (“Kullanım Koşulları”) okuyunuz.

Bu İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi’ne üye olmadan, bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler Daio tarafından sağlanmaktadır ve İnternet Sitesi’nin yasal sahibi Daio olup, İnternet Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Daio’ya aittir.

İşbu Kullanım Koşulları’nı Daio gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak İnternet Sitesi’nde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeye devam ediniz. İnternet Sitesini böylesi herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşullarını kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz. Daio, bu İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

2.Kullanıcı Uygunluğu


İşbu İnternet Sitesi, 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesini kullanmak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamadığınız takdirde, İnternet Sitesi’ni kullanmanıza izin verilmez.

İnternet Sitesi’nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet Sitesi’ne sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılmaktasınız. Kullanım Koşulları'na uymamanız halinde İnternet sitesi kullanıcı hesabınızı askıya alınabilecektir.

3.Bilgi Toplama


İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde, diğer tüm internet sitelerini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi, ziyaretiniz ile ilgili kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz tarih ve zaman, İnternet Sitesi tarayıcınızda açıkken ziyaret ettiğiniz diğer sayfalar ve eğer varsa sizi doğrudan İnternet Sitesine getiren internet sitesinin internet adresi gibi hususları da içerebilecek belirli anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilir.

İnternet Sitesini kullanarak, üyelik sözleşmesinin kabulü ile üye olarak ve çerez politikalarına rıza göstererek, çerezlerin Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına ve kişisel verilerinizi de içerebilecek şekilde verilerinizin üyelik sözleşmesi ve Çerez Politikası kapsamında işlenmesine, aktarılmasına rıza göstermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, çerez politikasını onaylamayarak tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.

4.Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler


İnternet Sitesi’nde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Bu ürün veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satamazsınız. Bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Kullanım Koşulları’nın ihlaline yol açabilecek olan herhangi bir ürünümüzü veya hizmetinizi tamamen veya kısmen iptal etme veya ürünün miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

5.Dayanak Oluşturmama


Daio, İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da İnternet Sitesi’ndeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

6.Bağlantılar


Bu İnternet Sitesinden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Daio’nun kontrolü altında değildir. Daio, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına Daio tarafından verilmiş bir onay değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği Daio’nun kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Daio, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

7.Fikri Mülkiyet


İnternet Sitesi ve içerikleri ("İçerik") ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı Daio, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, uluslararası telif hakkı kanunları ve diğer yasalarca korunmuştur. İnternet Sitesinin öğeleri ayrıca ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve diğer yasalarca da korunmuştur ve tamamı veya kısımları kopyalanamaz veya taklit edilemez.

İnternet Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, Daio’nun, iştiraklerinin veya Daio’ya bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir ("İşaretler") ve Daio'nun açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Bu Kullanım Koşulları tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce Daio’nun veya uygun üçüncü kişinin yazılı iznini almaksızın, İnternet Sitesinin Fikri Mülkiyetini hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, bunlardan eser türetemez, karşıya yükleyemez, aktaramaz veya dağıtamazsınız. Burada açıkça belirtildiği durum hariç, Daio, size Daio'nun veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine açık ya da kapalı hiçbir hak tanımaz.

8.Taahhütte Bulunmama


İnternet Sitesi, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. Daio, İnternet Sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Daio, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Daio, ayrıca İnternet Sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

9.Tazminat


Daio, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

  9.1.İnternet Sitesini kullanımınız,
  9.2.Kullanım Koşullarının tarafınızca ihlal edilmesi,
  9.3.İnternet Sitesinin sizin tarafınızca kullanılmasının:

   9.3.1.Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
   9.3.2.İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,


  9.4.İnternet Sitesinden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesine herhangi bir unsur eklemeniz,
  9.5.İnternet Sitesinde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesini izinsiz kullanımınız,
  9.6.İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz halinde

üçüncü şahıslar tarafından Daio’yu, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Daio’yu iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz. Kullanım Koşullarının bu bölümünde İnternet Sitesinin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesine sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Siz, bu üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar sebebiyle masraf, zarar veya harcama doğması halinde (vekalet ücretleri de dâhil) Daio’yu iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

10.İnternet Sitesi Değişiklikleri


Daio’nun, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesine erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

11.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme


Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler. Yetkili mahkeme ise, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

12.İrtibat


Kullanım koşullarımız ile ilgili görüşlerinizi belirtmek veya herhangi bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak isterseniz, İnternet Sitemizin “İletişim” kısmı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.GİZLİLİK POLİTİKASI


Daio Paper Corporation (“Daio” veya “Biz”) tarafından işletilen internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ziyaretçi, kullanıcı veya müşteri olarak yaptığınız ziyaretler sırasında paylaştığınız verilerin korunması bizim için önemlidir. Bu nedenle sizler için bu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırladık.

Kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere bilgileriniz bu Politika ile belirlenen amaç ve kapsam dışında üçüncü kişilere aktarılmaz veya üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak ve kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarıyla uyumlu bir anlayış benimsemekteyiz.
1.Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz


İnternet sitemiz üye olmak suretiyle kullanırken veya ziyaret ederken kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız.

     1.1.Bize sağladığınız kişisel verileriniz


İsminiz, soy isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve/veya cep telefonu numaralarınız, ev adresiniz, profil bilgileriniz (doğum tarihiniz, cinsiyet) veya ürünle ilgili bilgilerinizi web sitemize üye olduğunuzda ve/veya müşteri hizmetleri birimimiz ile irtibat kurduğunuzda bizimle paylaşmaktasınız.

     1.2.Otomatik olarak topladığımız kişisel verileriniz


Kullandığınız hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, hizmetleri kullanma sıklığınız, kategori tercihleriniz, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgiler veya tarihi gibi veriler ile çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri ve müşteri hizmetlerimiz ile yaptığınız görüşmeler kapsamında ses kayıtlarınız gibi veriler otomatik olarak program ve yazılımlarımız yardımıyla toplanmaktadır. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan Çerez Politikamızı incelemenizi öneririz.

2.İnternet sitemiz veya mobil uygulamalar tarafından üçüncü kişi internet siteleri veya mobil uygulamalara verilen linkler


İnternet sitemizde veya mobil uygulamalarımızda üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan üçüncü kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu sitede yer alan üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Politika’dan farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ile kişisel verileri işleme politikalarını ayrıca incelemeniz tavsiye edilir.

3.Güvenlik


Daio olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dâhil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Daio kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

4.Saklama Prosedürleri


Daio, Kanun’a uygun şekilde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, ilgili kanun ve mevzuatta öngörülen asgari saklama sürelerine riayet etmek koşulu ile Kişisel Verileri re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Kişisel Verilerin, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için asgari süreler, ilgili Kişisel Veriyi işleyen iş birimi tarafından belirlenecektir.

İlgili kanun ve mevzuat uyarınca saklanması için asgari sürelerin söz konusu olduğu verilere ilişkin bu sürelerin geçmesinden önce Veri İlgililerinden gelecek silme, yok etme veya anonim hale getirmeye ilişkin talepler, ilgili yasal zorunluluklar açıklanmak kaydıyla reddedilecektir.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler veri işleme amacı uyarınca belirleyeceği, mevcut iş yapış, prosedür ve uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı, ilgili mevzuat ve belirlenen süreler sona erse dahi, kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla (güncellikleri teyit ve temin edilmeden) yeniden olağan işlenmeleri söz konusu olmamak kaydıyla arşivlenebilecektir. Bu durumlarda, kişisel verilere (güncellikleri ve işlenmelerine ilişkin yeni bir açık rızanın alınması teyit ve temin edilmeden) hukuki uyuşmazlığın çözümü dışında herhangi bir başka amaçla erişilmeyecektir. Arşivleme için belirlenecek süreler sonunda, arşivlenmesine karar verilen veriler dahi silinecek, yok edilecek ve anonim hale getirilecektir.

5.Çerezler ve Beacon (Konum Talepli Reklam Uygulaması) Üzerinden Toplanan Veriler


İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler, Daio tarafından yürütülen internet siteleri, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerezler bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

İnternet Sitesine ait kullanım bilgileriniz, bahsi geçen Çerezler ile elde edilmektedir. Çerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Çerezler, Daio tarafından yürütülen internet sitesinin kaç kişi tarafından kullanıldığı, bir kişinin Daio internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olurlar.

Çerezler, ana bellekten veya elektronik postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezler’i kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse Çerezler’in gelmemesi veya Çerezler gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Ziyaretçi veya kullanıcı, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay vermiş olduğu kabul edilir. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyunuz.

6.Bilgilerinizin Yönetimi


Bize başvurarak verilerinizin saklanmasını, işlenmesini istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri ilgili mevzuatta öngörülen koşullar ve yöntemlerle silmeyi, yok etmeyi veya anonimleştirmeyi taahhüt ederiz.

Bize vereceğiniz destek ile kişisel bilgilerinizi, teknolojik imkanlar ışığında güncel ve doğru şekilde saklarız. Veri tabanlarımızda size dair hangi kişisel verileri tuttuğumuz da dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan diğer hak taleplerinizi internet sitemizde yer alan bir elektronik posta ile talep edebilirsiniz.

7.Elektronik iletilerin engellenmesi


Dilediğiniz anda pazarlamaya veya reklam amaçları ile size gönderdiğimiz elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden, size mesajlarda sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

8.Çocuklar


Daio olarak, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır. Veli/yasal temsilci onayı olmadan paylaşılan kişisel veriler de dahil olmak üzere çocuğunuzun kişisel verileri için bizlerle elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz. 18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekte olup, ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

9.Politikamızda yapılan değişiklikler


Politikamız, müşterilerimizin kolay erişimi ve bilgilendirilmesi için İnternet Sitesinde yayınlanmaktadır. Daio, işbu Politika da dahil olmak üzere diğer politikalarını da kullanıcılarına, üyelerine veya ziyaretçilerine önceden haber vermeden, tek taraflı olarak değiştirebilir. Politikalarımız İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, bu sebeple Politika güncellemelerini takip etmenizi öneririz.
PAYLAŞ
Internet sitemiz size daha iyi hizmet sunabilmek için, çerezler (cookies) kullanır. Devam ederek, Gizlilik Bildirimi doğrultusunda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.