DAIO PAPER CORPORATION


GİZLİLİK POLİTİKASI


Daio Paper Corporation (“Daio” veya “Biz”) tarafından işletilen internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ziyaretçi, kullanıcı veya müşteri olarak yaptığınız ziyaretler sırasında paylaştığınız verilerin korunması bizim için önemlidir. Bu nedenle sizler için bu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırladık.

Kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere bilgileriniz bu Politika ile belirlenen amaç ve kapsam dışında üçüncü kişilere aktarılmaz veya üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak ve kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarıyla uyumlu bir anlayış benimsemekteyiz.

1.Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz


İnternet sitemiz üye olmak suretiyle kullanırken veya ziyaret ederken kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız.

     1.1.Bize sağladığınız kişisel verileriniz


İsminiz, soy isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve/veya cep telefonu numaralarınız, ev adresiniz, profil bilgileriniz (doğum tarihiniz, cinsiyet) veya ürünle ilgili bilgilerinizi web sitemize üye olduğunuzda ve/veya müşteri hizmetleri birimimiz ile irtibat kurduğunuzda bizimle paylaşmaktasınız.

     1.2.Otomatik olarak topladığımız kişisel verileriniz


Kullandığınız hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, hizmetleri kullanma sıklığınız, kategori tercihleriniz, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgiler veya tarihi gibi veriler ile çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri ve müşteri hizmetlerimiz ile yaptığınız görüşmeler kapsamında ses kayıtlarınız gibi veriler otomatik olarak program ve yazılımlarımız yardımıyla toplanmaktadır. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan Çerez Politikamızı incelemenizi öneririz.

2.İnternet sitemiz veya mobil uygulamalar tarafından üçüncü kişi internet siteleri veya mobil uygulamalara verilen linkler


İnternet sitemizde veya mobil uygulamalarımızda üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan üçüncü kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu sitede yer alan üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Politika’dan farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ile kişisel verileri işleme politikalarını ayrıca incelemeniz tavsiye edilir.

3.Güvenlik


Daio olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dâhil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Daio kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

4.Saklama Prosedürleri


Daio, Kanun’a uygun şekilde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, ilgili kanun ve mevzuatta öngörülen asgari saklama sürelerine riayet etmek koşulu ile Kişisel Verileri re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Kişisel Verilerin, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için asgari süreler, ilgili Kişisel Veriyi işleyen iş birimi tarafından belirlenecektir.

İlgili kanun ve mevzuat uyarınca saklanması için asgari sürelerin söz konusu olduğu verilere ilişkin bu sürelerin geçmesinden önce Veri İlgililerinden gelecek silme, yok etme veya anonim hale getirmeye ilişkin talepler, ilgili yasal zorunluluklar açıklanmak kaydıyla reddedilecektir.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler veri işleme amacı uyarınca belirleyeceği, mevcut iş yapış, prosedür ve uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı, ilgili mevzuat ve belirlenen süreler sona erse dahi, kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla (güncellikleri teyit ve temin edilmeden) yeniden olağan işlenmeleri söz konusu olmamak kaydıyla arşivlenebilecektir. Bu durumlarda, kişisel verilere (güncellikleri ve işlenmelerine ilişkin yeni bir açık rızanın alınması teyit ve temin edilmeden) hukuki uyuşmazlığın çözümü dışında herhangi bir başka amaçla erişilmeyecektir. Arşivleme için belirlenecek süreler sonunda, arşivlenmesine karar verilen veriler dahi silinecek, yok edilecek ve anonim hale getirilecektir.

5.Çerezler ve Beacon (Konum Talepli Reklam Uygulaması) Üzerinden Toplanan Veriler


İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler, Daio tarafından yürütülen internet siteleri, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerezler bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

İnternet Sitesine ait kullanım bilgileriniz, bahsi geçen Çerezler ile elde edilmektedir. Çerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Çerezler, Daio tarafından yürütülen internet sitesinin kaç kişi tarafından kullanıldığı, bir kişinin Daio internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olurlar.

Çerezler, ana bellekten veya elektronik postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezler’i kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse Çerezler’in gelmemesi veya Çerezler gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Ziyaretçi veya kullanıcı, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay vermiş olduğu kabul edilir. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyunuz.

6.Bilgilerinizin Yönetimi


Bize başvurarak verilerinizin saklanmasını, işlenmesini istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri ilgili mevzuatta öngörülen koşullar ve yöntemlerle silmeyi, yok etmeyi veya anonimleştirmeyi taahhüt ederiz.

Bize vereceğiniz destek ile kişisel bilgilerinizi, teknolojik imkanlar ışığında güncel ve doğru şekilde saklarız. Veri tabanlarımızda size dair hangi kişisel verileri tuttuğumuz da dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan diğer hak taleplerinizi internet sitemizde yer alan bir elektronik posta ile talep edebilirsiniz.

7.Elektronik iletilerin engellenmesi


Dilediğiniz anda pazarlamaya veya reklam amaçları ile size gönderdiğimiz elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden, size mesajlarda sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

8.Çocuklar


Daio olarak, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır. Veli/yasal temsilci onayı olmadan paylaşılan kişisel veriler de dahil olmak üzere çocuğunuzun kişisel verileri için bizlerle elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz. 18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekte olup, ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

9.Politikamızda yapılan değişiklikler


Politikamız, müşterilerimizin kolay erişimi ve bilgilendirilmesi için İnternet Sitesinde yayınlanmaktadır. Daio, işbu Politika da dahil olmak üzere diğer politikalarını da kullanıcılarına, üyelerine veya ziyaretçilerine önceden haber vermeden, tek taraflı olarak değiştirebilir. Politikalarımız İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, bu sebeple Politika güncellemelerini takip etmenizi öneririz.
PAYLAŞ
Internet sitemiz size daha iyi hizmet sunabilmek için, çerezler (cookies) kullanır. Devam ederek, Gizlilik Bildirimi doğrultusunda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.